alexa


Dedektör

---Toprakaltı Algılama Amaçlı zemin etüd Ürünlerinde Yaşanan Sıkıntılar ve Çözümleri---

Tüm dünyada yeraltını tahribatsız muayene amaçlı çeşitli yöntem ve sinyallerle çalışan sayısız zemin etüt dedektör türevi üretilmektedir.Bu ürünler bir çok son kullanıcıda bir takım şikayetlere sebeb olmakta ve istenen sonuç çoğu zaman alınamamaktadır. Bu olumsuz durumu incelemek ve sebebleri hakkında bilgi edinmek kastı ile bu yazı dikkate alınmalıdır.


dedektör fiyatları

-Kullanılacak cihazın iyi tanınmaması ile ilgili yanılma & hata olumsuzlukları: Son kullanıcı satın almış olduğu dedektör cihazını gerek satıcının verdiği yetersiz eğitim sebebi ile gerekse pratik eksikliği sebebi ile yeterli netlikte kullanamamaktadır. Birinci sebeb olan satıcının yetersiz eğitim vermesi çoğu zaman satıcı yada alıcının acelesinden kaynaklanmaktadır.

Satıcılar genelde biran önce satışı gerçekleştirmek ve odemeyi alabilmek adına eğitim kısmını hızlı yada tersiz geçmekte , alıcı ise zorlukla denkleştirdiği yüksek alım ücretini verip cihazla bir an önce etüde çıkma derdinde olduğundan aldığı eğitimin yeterli olup olmadığına bakmamaktadır. Oysa dedektör teknisyenin elinde bir elktrikçinin pensesini kullandığı ustalıkla kullanılamıyorsa yeterli verimde olmayacaktır. Dolayısı ile alıcı ince ince tüm detayları öğrenmeli ayrıca öğrendikleri ile pratik yapmak sureti ile becerisini oturtmalıdır. Unutulmaması gereken en önemli esas başarı detayda gizlidir. Detayda ölçümü yanlış yönlendirecek en küçük nüans sizi hedefe değil alakasız sonuca götürecektir.

Dolayısı ile gerek satıcı gerekse alıcı eğitime çok dikkat etmeli cihazdan alınabilecek maksimum verimi alabilmek adına dedektör çalışma sistemi, varsa pc aktarım ve değerlendirme programı mutlaka detaylıca geçilmelidir.Ayrıca cihazın hata yapmasını sağlayacak handikaplar iyi incelenmeli bunları giderme yolları belirlenip uygun çözümler geliştirilebilmelidir.

Bu çözümler analitik jeofizik uygulamalara paralel olmalı ,hayali veriler cihazda olmayan özellikler kullanıcı tarafından cihaza atfedilmemelidir. -Makinelerin Toprakaltından Aldığı Veriyi Etkileyen Sebeblere Dikkat Etmeme Hata ve Yanılgıları:

Jeofizikte kullanılan tüm cihazlar belirli çeşitlilikteki jeofizik sebeblere bağlı olarak farklı veriler alabilir. Mesela aynı yeri farklı ısı değerinde iken iki ayrı zamanda aynı dedektör ile etüd yaptığınızda farklı veriler alabilirsiniz.bunun ana sebebi jeolojik ısı algılama datasını farklılaştırabilmektedir. . Yada aynı hedef anomali farklı jeolojik ortamda bulunsa bulunduğu jeolojik ortama göre Dedektör iki ayrı yerde aynı anomaliyi farklı gösterecektir. Bunu biraz açmak gerekirse kumluk bir alana gömülü metal bir parça net görünebilirken metalik madenli kayalık bir alanda metalik hedef belli belirsiz algılanabilecektir.Dolayısı ile ilgili cihazda tecrube sahibi olmak demek hangi jeofizik ortamda cihazın nasıl tepki verdiğinide bilmekten geçiyor.

Burda dikkat edilmesi gereken hususlardan biride Dedektör kullanıcının üzerinde verici yada manyetik özellik taşıyan maddeler bulundurmasıdır.Misalki analiz esnasında telefon çalması yada görüşmesi datalarınıza yabancı veri olarak yansıyabilir.

eğer farkında olamazsanız bu alakasız data Dedektör ve size yeraltı anomalileri hakkında yanıltıcı veri sağlayacaktır.Bir örnek daha vermek gerekirse cebinizdeki telefon kapalı dahi olsa bulundurduğu mıknatıs yada ferromanyetiklik sebebi ile sensörlerinize yanlış veri gelmesine sebeb olabilir. Son olarak dış etkenlere bir göz atmak gerekirse. Çekim esnasında çevrenizde bulunan telsiz ,radyo televizyon vericisi yada yüksek gerilim hatlarının manyetik alanıda cihazınızın alakasız sinyallere tepki vermesini sağlayacaktır. -Cihazların şarz seviyeleri bakım eksikleri ile ilgili hata & yanılgı nedenleri: Cihazların şarz seyiyeleri amperi etkilediği kadar voltajıda etkilemektedir. Bu konu anakartın çalışma okunmasını sağlayacaktır.Ayrıca bakım eksiklerinden en önemlisi cihaz güç kaynaklarınının çeşitli sebeblerle pil hafızası denen etkiye maruz kalmasıdır. cihazınızın güç kaynakları bitmeden yada şarz sonrası yada kullanım sonrası dinlendirilmeden piller sıcakken dolum yada kullanıma açıldığında pil belli sahte seviyelerde tam dolu yada bitik hale geçebiliyor.

Bundan sakınmanın yolu birincisi kullanımdan hemen sonra şarz edilmeyip cihaz kapandıktan en az yarım saat sonra dedektör şarza bağlanmalıdır.Birde şarz edildikten sonra direk cihaz kullanımamalı mutlaka şarz dolup şarzdan cihaz çıkarıldıktan sonra 1 saat kadar beklenilmelidir. -jeomanyetik etkiler nedenli hata & yanılgılar Bilindiği üzere yer yüzeyinden 2900 km derinlikte 3470 km yarıçapında bir metal çekirdeğin dünyanın dışına taşan manyetik alan hareketi mevcuttur. Bu çekirdekten yukarı manyetik hortumlar yükselmekte olup zaman zaman yeryüzüne çıkış ve şiddeti değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenlik dedektör sensörlere yansımakta olup zemin etüd datalarında farklar meydana getirmektedir. Dolayısı ile kullanıcı aynı cihazla referans düzeylerini belirleyebileceği bir test alanı oluşturmalı. sahibi olduğu dedektör ile bu test alanında mümkünse her ay aynı test noktasına çekim yaparak 1 yıllık bir referans görüntüsü arşivine sahip olmalıdır. Böylece kendi gömmüş olduğu anomalinin farklı zaman, ısı, manyetik ortamlarda aynı hedefe nasıl tepkiler verdiğini ayrıca değişimleri bilip altını bilmediği jeofizik ortamlardaki dedektör yanılgı payını azalması sağlanabilir. -Psikolojik etkiler ve Hata & Yanılgılar: Satın alınmış olan dedektör cihaz ile genelde maddi imdat düşüncesi ile araziye çıklma durumlarında karşılaşılan hatalardan bahsetmek gerekirse öncelikle benzetme gelebilir. Gerek görüntülü gerekse sesli yada ışıklı uyarılara sahip olan cihazlarda veri kullanım klavuzuna yada eğitime tam oturmasa dahi kullanıcı düşündüğü şekilde olmasını diliyor ve inanmak istiyor dolayısı ile madenli bir kaya parçası, meteor gibi anomalileri gerçek dışı değerlendirerek onun açılması yolunda büyük masraflara girerek sonunda hüsrana uğruyor.Bunun yanında yanında bulunan cihaz hakkında herhangi bir pratiği bulunmayan insanların yönlendirmeside etki altında bırakarak operatoru gerçek olmayan datalara inanmaya yöneltiyor. Oysa dedektör türevi tahribatsız muayene cihazları en ufak bir yanılgı kabul etmeyecek olup. Hepsi kendi donanım ve yazılımlarının elverdiği ölçüde ve hassalıkta görevlerini yerine getirecektir. Dolayısı ile şu ana kadar yukarda anlatılan tüm etkenler dikkatle anlaşılmalı mümkünse ezberlenmeli başarılı çalışmalar için uygulanmalıdır.Yoksa cihazlar iş yapmıyor, satıcı beni dolandırdı, yada yutdışından gelen cihazların çipi sökülüyor ve benzeri avuntularla sadece zaman kaybederiz. Not: Mantıklı bir cihaz test alanı nasıl olmalı? Cihaz test alanı mümkünse metalik madenli yada ormanlık bir alanda olmalı, sebebi cihazınızı test ederken doğal parazitlerle başetmeyide size öğretecektir. yani sadece cihazı deneme amaçlı değil cihazın tepkilerini tanıma ve pratik beceri kazanma üzerinede faal bir alan olmalıdır. Alanın üzeri açık olmalı doğal hava şartlarına maruz kalmalıdır. Misalen kar kış görmeli, yağmura ve güneşe maruz kalmalıdır. Ancak o zaman doğal tepkilerle pratik yapabilir cihazınızı en net şekilde tanıyabilirsiniz. algılanacak anomali mümkün olduğunca derine gömülmeli mümkünse birkaç farklı derinliğe birkaç farkli anomali türü gömülmelidir.Bu yapıldığında patiklerinize hazırsınız demektir. Son olarak farklı zamanlarda burada yapacağınız çalışmaları tarih ,saat ve hava durumu mumkunse sıcaklık seviyesi ile beraber kayıt altına alınız. Bu kayıtlarınız bir yıllık hale geldiğinde öyle pişmiş olacaksınız ki altını bilmediğiniz toprakaltı hedeflerdeki isabetli etüd ve yorumlama yüzdenize sizde şaşıracaksınız.Ancak bu kayıt ve arşiv tutma işini makina sahibi olduğunuz sürece terketmeyiniz arşivinizin büyüklüğü sizin ustalık derecenizle beraber büyüyecektir. Unutmayın algılama ve yorumlama ayrı etaplardır biri cihazı çalıştırabilmektir ancak cihazın tepkilerini yorumlayabilmek asıl bu işin son noktasıdır. Şimdilik tespitlerimiz bu kadar yenileri olması halinde burada paylaşacağız.Geomekatron Ltd.