Geomekatron

DEDEKTÖR SİNYAL DEĞERLERİ

DEDEKTÖR SİNYAL DEĞERLERİ

Elektromanyetik spektrum, gama ışınlarından radyo dalgalarına kadar tüm olası frekanslarda (dalga boylarında) elektromanyetik radyasyonun (dalgaların) dağılımıdır. Bu radyasyonlar esas olarak foton-atom etkileşimi ile üretilir. Bununla birlikte, bu elektromanyetik dalgaların çoğu Dünya atmosferi tarafından emilir ve elektromanyetik radyasyonun yalnızca belirli frekanslarının (dalga boylarının) dünya yüzeyine ulaşmasına izin verir. Biz buna “Atmosferik Pencere” diyoruz. Dünya atmosferi 300nm-1000nm dalga boyundaki radyasyonun geçmesine izin verir. Yüksek enerjili UV ışınları Dünya atmosferindeki ozon ve moleküller tarafından emilir, X ışınları atmosferdeki atomlar tarafından emilir ve gama ışınları çeşitli atom çekirdekleri tarafından emilir. Uzun dalga boylu radyo dalgaları, Dünya atmosferini çevreleyen iyonosfer tabakasından geri yansıtılır. Bununla birlikte, birkaç milimetreden birkaç metreye kadar olan radyo dalgaları, Dünya atmosferinden emilmeden geçebilir. Yakın kızılötesi ve milimetre dalga boyları, üst atmosferdeki su buharı ve karbondioksit tarafından emilir. Yani Atmosfer Penceresini ikiye ayırabiliriz; 1 mm ila 30 m arası radyo penceresi ve 300 nm ila 1000 nm dalga boyu aralığını kapsayan optik pencere. Darbe İndüksiyonu veya Zaman alanlı Metal Dedektörü olarak da adlandırılır. Bu teknikte bobine bir akım darbesi gönderilir ve mikrosaniyeler içinde aniden kesildiğinde bobinde ters yönde yüksek bir gerilim indüklenir (ters emk, yaklaşık 100 Volt), bu işlem 100 Volt aralıklarla tekrarlanır. 1 milisaniye. Arama bobinleri, metal dedektörlerin en hayati parçasıdır. Genel olarak kullanım amacına göre 6 çeşit arama başlığı vardır. Şekil-3’te eşmerkezli, tekli, hayal gücü, çift boyutlu arama başlıkları ile bazı özel uygulamalarda kullanılan 2 kutulu ve araca monte edilebilir arama başlıkları soldan sağa gösterilmiştir. Arama bobinleri düzdür ve genellikle dairesel disk şeklinde olup, etraflarındaki metal hedefleri tespit etmek için bir manyetik alan oluşturur. İçerideki metalik hedefleri algılar Metal Dedektörü Parametreleri Piyasada bulunan çeşitli metal dedektörlerini karşılaştırmak için kullanılabilecek dört ana özellik vardır. Bunlar derinlik, hassasiyet, ayrım ve zemin ayarıdır. Bir metal dedektörünün küçük veya derin hedefleri tespit etme yeteneğinin ölçüsü. Detektörün hassasiyeti, Denklem 1’de görüldüğü gibi, frekans, akım tepe değeri ve daha büyük arama bobini kullanımıyla artar. Artan hassasiyet, özellikle mineralli topraklarda kararsızlığa neden olabilir. Tıpkı sisli bir gecede sis parçacıklarından gelen ışığın yansımasıyla görüşün azalması gibi, dedektör de topraktaki çok küçük metal parçacıklarından sinyaller almaya başlar. Bazı metal dedektörler artık 50 ve 60 kHz gibi çok yüksek bir frekansta üretiliyor ve bu da onları küçük kibrit başı büyüklüğündeki külçelere karşı çok daha hassas hale getiriyor. Frekans arttıkça derinlik azalır.

Related Posts