Geomekatron

METAL DEDEKTÖRLERİN TESPİT DERİNLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

uçan dedektör

 

Dedektörler belirli bir mesafeden metalleri algılayan cihazlardır. Metal dedektörler manyetik indüksiyon prensibi ile çalışırlar, bu bakımdan transformatörlere benzerler. Bir hedefe veya ortama bir manyetik alan yayarlar ve geri dönen sinyali analiz ederler, yayılan manyetik alan zamanla değişir ve genellikle ses frekansı civarındadır.

Metal dedektörlerin tespit derinlikleri; metalin yeraltında bulunma zaman aralığı, toprağın mineral yapısı, metalin yüzey alan genişliği, metalin cinsi, metalin yeraltında duruş şekli, kullanıcı tecrübesi gibi değişken faktörlere bağlıdır. Metal dedektörleri, elektromanyetik dalgalar gönderme ve alma genel prensibine göre çalışır. İletilen elektromanyetik dalga, karşılaştığı metal nesne üzerinde “girdap akımları” veya “faraday akımları” adı verilen bir akımı indükler. İndüklenen bu akım, dedektördeki bobini etkileyerek bazı küçük sinyal değişikliklerine neden olur. Bu küçük sinyaller elektronik devrelerde yükseltilir ve bir ses sinyali oluşturmak için hoparlöre gönderilir. Bazı dedektörler ayrıca işaretçi veya dijital sinyal ölçüm devrelerine sahiptir. Çevremizde Birçok Dedektör Bulabiliriz Birçok metal dedektörü türü vardır. Burada 4 tip dedektörden bahsedilecektir. BFO (Beat Frequency Osilatör) tipi dedektör. Dedektörün arama bobininde tek bir bobin vardır. Bu osilatör bobini. Bu bobin metale yaklaştıkça salınım frekansı değişir. Bu değişen frekans, elektronik devrede çalışan ikinci bir osilatörün sabit frekansı ile karşılaştırılır. Frekans farkı, hoparlörden ses sinyali olarak duyulur. Bu tip metal dedektörüne iki örnek veriyoruz. Genellikle lilyum piller ve piller ile birlikte kullanılır. Metal Dedektörleri elektronik yapıya sahiptir. Toprak altında gönderdiği sinyallerin geri dönüşü ile metal olup olmadığı hakkında bilgi verirler. Yüksek voltajlı ortamlarda, genellikle bozulabilir ve yanlış sinyaller verebilirler. Genel olarak yüksek gerilim hatlarının yoğun olduğu alanlarda kullanılmaması uygun görülmektedir. Arama derinliğine göre çeşitleri vardır. Başlıklar ne kadar büyük olursa, arama derinliği de o kadar büyük olur. Bazı dedektörler sadece metal olduğunu gösterirken ayırma özelliğine sahip olanları da vardır. (Örnek: Altın, Gümüş, Bronz madenlerini ayrı ayrı gösterirler) Kaliteleri markalara ve fiyatlara göre değişmektedir. Dünya çapında kabul görmüş dedektörleri Silver Detector’da bulabilirsiniz. Derin aramalarda derinlik, aranan ürünün genişliğine (hacmine) göre artar. Örneğin: Bileziğin arama derinliği ile 80×80 tepsinin arama derinliği farklıdır. Detaylı araştırma yapılırken cihazların özelliklerine göre bölge, hava şartları ve arazi yapısı başarı için önemli faktörlerdir. Bazı dedektörler yağmurlu ortamda bozulurken, bazıları su altında bile arama yapabilmektedir. El tipi metal dedektörler, genellikle dolaşım sistemi tarafından tespit edilen metal nesnelerin yerini belirlemek için güvenlik kontrol noktalarında kullanılır. Bazı birimler, yerdeki metal nesneler için bir yaya taraması ile taşınacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm bu cihazlar, geçiş metal dedektörü ile aynı fiziksel prensip varyasyonunda çalışır. Zamanla değişen elektromanyetik alanlar yayarlar ve ileten nesnelerden gelen dalgaları dinlerler. Bazı yer arama modelleri, çeşitli yaygın metalleri ayırt etmek için döndürülen alanları daha fazla analiz eder. Elde taşınan metal dedektörler, kara mayınlarını aramak için uzun süredir kullanılmaktadır. Bununla birlikte, modern kara mayınları, bu ucuz ve bariz önlemden kaçınmak için çoğunlukla plastikten yapılır. Özellikle nötron aktivasyon analizi ve yere nüfuz eden radar olmak üzere metalik olmayan mayın tespiti için yeni teknolojiler geliştirilmiştir. Manyetik görüntüleme portalı oldukça yeni bir teknolojidir. Geleneksel dolaşık metal dedektörleri gibi, algılama alanını radyo frekanslı elektromanyetik dalgalarla aydınlatır. Bununla birlikte, portalın etrafında bir halka şeklinde düzenlenmiş bir dizi küçük içe bakan anten kullanır. Bu antenlerin her biri, sıranın en uzak tarafındaki antenlere iletim yapar. Tespit alanının tam olarak taranması, bir kişinin portaldan geçmesini gerektirecek şekilde zamanında gerçekleşebilir.

Related Posts