Geomekatron

DEDEKTÖRÜN ALGILAMA VERİMLİLİĞİ

alan tarama

 

Dedektörler Yeraltı görüntülemede kullanılan, elektromanyetik dalgalar yayarak yer altındaki metallerin tespit edilmesini sağlayan elektronik cihazlardır. Dedektörler elektromanyetik alanı istenilen alana iletir. Bu elektromanyetik alandaki metallerin enerjisini tespit etmek için sürekli olarak radyo sinyalleri gönderir. Dedektörün arama bobBir metal dedektörünün küçük veya derin hedefleri tespit etme yeteneğinin ölçüsü. Detektörün hassasiyeti, frekans, akım tepe değeri ve daha geniş hacimli arama bobini kullanılması ile çoğalır. Artan hassasiyet, bilhassa mineralli bölgelerde kararsızlığa sebep olabilir. Tıpkı puslu bir gecede sis parçacıklarından gelen ışımanın yansımasıyla görünürlüğün azalmasına benzer, dedektör de topraktaki çok küçük metal parçacıklarından sinyaller almaya başlar. Bazı metal dedektörler son zamanlarda 50 ve 60 kHz gibi çok yüksek frekansta üretimi yapılıyor ve bu da onları kibrit başı kadar küçük külçelere karşı çok daha hassas bir hale getiriyor. Frekans çoğaldıkça derinlik miktarı düşer. İki veya üç frekanslı metal dedektörler vardır, aradıkları şeye ve hangi zeminde çalıştıklarına bağlı olarak düşük ve yüksek frekans arasında seçim yapabilirler. Ayrıca dalgaların darbe yoğunluğuna ve dönüşüne bağlı olarak boyutu ve derinliği hesaplar. Kum, toprak kil gibi maddeler az da olsa demir içerir. Yeraltı suyu, ıslak deniz kumu ve kırmızı toprakta çözünmüş tuzların varlığından dolayı iletken özelliklere sahip olabilir. Sonuç olarak, metal dedektörleri, toprağın kendisi nedeniyle gömülü küçük metal nesnelerden binlerce kat daha güçlü sinyaller alabilir. Arama başlığı yerden kaldırılıp alçaltıldığında veya yerdeki bir tümseğin veya çukurun üzerinden geçerken toprak sinyalinde önemli değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikleri karşılamak için metal dedektörün toprak ayarı yapılarak dedektörün çıkışı kararlı hale getirilir. Doğru bir zemin farklı farklı, hedeflerin yerini net bir doğrulukla “tespit etmeyi” ve ayrıca hedeflerin yerdeki derinliğini tahmin edebilmeyi olağan hale getirir. Altın, özellikleri ve referansları açısından metal sıkalasında diğer metal türleri ile oldukça yakın bir konumdadır. Altın Dedektörleri bu referansa yüksek hassasiyet gösterecek şekilde özel olarak üretilmiştir. Doğal koşullarda altının bulunduğu yerler genellikle mineral içeriği yüksek topraklar ve topraklardır. Bu tür arazilerde kararlı bir şekilde çalışabilen bir dedektör üretmek, büyük bir teknoloji ve üretim deneyimi gerektirmektedir. Piyasadaki dedektörlerin çoğunda bu özellik yoktur. Altın dedektörlerinin en önemli özelliği sadece altın ve diğer metallere yoğunlaşa bilmeleri, diğer bloke edici unsurları ortadan kaldırabilmeleridir. Yani bir taşın veya kayanın altında çok küçük bir altın cürufunu bile yer altından keşfedebilmektir. Altın dedektörleri, toprak yapısındaki dengeyi bozabilecek yüksek mineral seviyelerine karşı kararlı davranacak, derinliğini ve gücünü kaybetmeyecek cihazlardır. Yani üstün teknoloji, ileri mühendislik ve engin tecrübe ile mümkün olabilecek çalışmaların ürünüdür. Sadece cihazın kendisi değil, bobininden kablosuna, yapısından tüm ince detaylarına kadar yüzbinlerce deneme ve sonuç ilişkileri yapılıp üretilecek. Altın genellikle doğada yoğun mineralli topraklarda bulunur. Bu tür topraklarda dengeli ve etkin bir şekilde çalışabilen dedektör sayısı tahmin edilenden bile azdır. Öncelikle çok ileri teknoloji ve hassas donanımlar gerektirmektedir. Altın dedektörünün en belirgin özelliği, yoğun mineralli bir taşın altında 1 gramdan küçük altın parçacıklarını (cüruf) bulabilmesidir. Bu özellik diğer birçok dedektörün yapım prensibinin dışında olup altın dedektörünü diğer tüm dedektörlerden ayıran temel özelliktir. Tipik bir hazine tarayıcı veya tek para dedektörü, ortalama arazide çeşitli hedeflere bir hassasiyet düzeyi sunmak üzere tasarlanmıştır. Öte yandan, altın dedektörleri, taranan yüzeyde bulunan yabancı maddelere karşı altının mükemmel bir şekilde ayırt edilmesini sağlamak için optimize edilmiştir. Altın dedektörleri, fark yaratan taramalar yapabilmek için yöntemler, teknolojiler, ayrıntılı hesaplamalar ile birleşmiş bilgiler üzerinden kuruludur. Bu hedeflere varmak için, dedektör tasarımı arazide altını tespit edip etmeyeceğini belirler.

Related Posts