Geomekatron

ALTIN DEDEKTÖRÜ

dedektör

ALTIN DEDEKTÖRÜ

Dedektörler genel olarak her türlü metalin yanı sıra altın başta olmak üzere altını bulmayı amaçlar. Altın, özellikleri ve referansları açısından metal sıkalasında diğer metal türleri ile oldukça yakın bir konumdadır. Altın Dedektörleri bu referansa yüksek hassasiyet gösterecek şekilde özel olarak üretilmiştir. Doğal koşullarda altının bulunduğu yerler genellikle mineral içeriği yüksek topraklar ve topraklardır. Bu tür arazilerde kararlı bir şekilde çalışabilen bir dedektör üretmek, büyük bir teknoloji ve üretim deneyimi gerektirmektedir. Piyasadaki dedektörlerin çoğunda bu özellik yoktur. Altın dedektörlerinin en önemli özelliği sadece altın ve diğer metallere yoğunlaşıyor olabilmeleri, diğer bloke edici unsurları ortadan kaldırabilmeleridir. Yani bir taşın veya kayanın altında çok küçük bir altın cürufunu bile yer altından keşfedebilmektir. Altın dedektörleri, toprak yapısındaki dengeyi bozabilecek yüksek mineral seviyelerine karşı kararlı davranacak, derinliğini ve gücünü kaybetmeyecek cihazlardır. Yani üstün teknoloji, ileri mühendislik ve engin tecrübe ile mümkün olabilecek çalışmaların ürünüdür. Sadece cihazın kendisi değil, bobininden kablosuna, yapısından tüm ince detaylarına kadar yüzbinlerce deneme ve sonuç ilişkileri yapılıp üretilecek. Altın genellikle doğada yoğun mineralli topraklarda bulunur. Bu tür topraklarda dengeli ve etkin bir şekilde çalışabilen dedektör sayısı tahmin edilenden bile azdır. Öncelikle çok ileri teknoloji ve hassas ekipmanlar gerektirmektedir. Manyetik alan kaynağına ihtiyaç duymadan dünyanın statik manyetik alanı yararlanarak manyetik metal parçaları algılayabilen metal dedektörler [15]. Uyarıcı bir manyetik alana sahip olmadıkları için pasiftirler. dedektörlerdir. Örnekler manyetometreler ve gradyometrelerdir. Dünyanın manyetik alan şiddeti mikrotesla mertebesindedir. Hassas manyetometreler ve Gradyometreler nanotesla ve picotesla çözünürlüğü ile ölçüm yapabilir. Bu cihazlarla dünyanın manyetik alan dağılımları ölçülerek, jeofizik ve arkeolojik işlerde kullanılır. Ayrıca bu dedektörler patlamadan gömülür. Mühimmat tespit etmek için de kullanılır. Birim uzunluk başına direnci ve indüktansı nedeniyle altın, ortamdaki diğer metal ve manyetik hedeflerden biraz farklı değerlere, başka bir deyişle farklı zaman sabitlerine sahiptir. Aynı şekilde altınlı zeminler de bu özellikler açısından ortalama zeminlerden farklılık göstermektedir. Tipik bir hazine dedektörü veya tek para dedektörü, ortalama arazide çok çeşitli hedeflere eşit derecede duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Öte yandan, altın dedektörleri, hedef zemin ile bu zeminlerdeki diğer olası safsızlıkları mükemmel bir şekilde ayırt edebilen optimizasyonlara sahiptir. Bu dengeyi sağlamak için altın dedektörleri; Yöntem, teknoloji, detaylı hesaplamalar ve bilgi birikimi ile geliştirilmiş amaca odaklı cihazlardır. Dedektörün bu sistemle tasarımının yapılmış olması altının bulunduğu ortamda o dedektör aracılığı ile tespit edilip edilemeyeceği arasındaki farkı belirleyebilir. Örneğin; Bir hazine dedektörünün hedefi genellikle büyük nesnelerdir. Metal ayrımlı dedektörlerde bu cisimler çelikten mi yapılıyor? Demirden mi Yoksa bakır mı? Anlamak mümkündür. Hedef obje büyük olduğunda, tespit edilmesi daha kolay veya daha derinden sağlanabilir. İnsanlığın gezegenimizde ki tarihine bakıldığında definelerin insanoğlunun yaşadığı topraklarda, altının ise genellikle kıraç, taşlık ve mineral oranı yüksek topraklarda olduğu görülmüştür. Bu nedenle bahsedilen dedektörlerin kullanım alanları ve bölgeleri net bir şekilde ayrılmıştır. Altın dedektörleri ihtiyaçlarınızı karşılamak için metal ayrımı yapma özelliğine sahiptir. Toprak altından gönderilen manyetik sinyaller cisme çarpıp geri döndüğünde değerli metal olup olmadığını ses veya görüntü olarak iletir. Bu cihazlar altın arayıcıları için bir nimettir. Genel olarak metal dedektörünü iyi kullanabiliyorsanız ve aradığınız bölgenin şartları ve hava şartları uygunsa bu sizi doğru sonuca ulaştıracaktır. Dikkat etmeniz gereken nokta şudur: Aradığınız bölgede toprak mineralli mi? (Metal değeri yüksek toprak mı?) Yüksek gerilim hattı var mı? (Dedektörlerin doğru aranmasını etkiler) Derinlik ayarlarını doğru yapmalısınız. Aradığınız değerli metal hacim olarak büyükse derinlik artar. Küçük bir nesne yer altındaysa, derinlik bobinin boyutuna göre değişir. Genellikle yüzey topraklarında küçük değerli metaller bulabilirsiniz.

Related Posts