Geomekatron

ALANTARAMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?

ALANTARAMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?

4000 yl önce insanlar belirli koşullarda su bulmayı keşfetmiştir. Hatta tarihte dört bin yıl önce aletler, bu cihazların atası sayılan yöntemlerle suyu bulmak için kullanılıyordu. Bu aletler yeraltı sularının keşfini kolaylaştıran aletler olarak günümüze kadar gelebilmiştir. Uygun ağaç dalları, bu sistemin oluşturulmasında katkıda bulunan faktörler olarak görev yaptı. Temel mantığında bu cihaz veya alet, insanlarda var olan statik enerji ile kitlelerin yaydığı enerjiler arasında anlaşılır bir mantık kurarak kullanılmasını mümkün kılmıştır. Bu sayede kuyu gibi bir oluşumun var olabilmesi sağlanmıştır. Bu enerjinin varlığını tespit etmek için kullanılan alan tarama günümüze kadar farklı alanlarda kullanılabilmiştir. Alan tarama cihazları çalışır mı diye soracak olursak, bu kadar eski bir aletin çalışmadığını söylemek yanlış olur. Yeraltı her zaman gizem içerir. İnsanlar her zaman yeraltında ne olduğunu merak etmişlerdir. Bu nedenle insanların toprağa ve olası madenlere, metallere, değerli taşlara ve objelere olan ilgisi tarihten günümüze kadar devam etmiştir. Geçmişte su bulmak için çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Sudan sonra en çok aranan altın yer altındadır. Bir yerde ‘mezar’ bulmak, hazine çıkarmak veya altın bir küp bulmak hâlâ herkesin hayalidir. Su kaynaklarının, yer altı boşluklarının ve maden damarlarının tespiti için zaman içinde çeşitli yöntemler ve çeşitli cihazlar geliştirilmiştir. Bu cihazlar genel olarak alan tarama dedektörleri, alan tarama cihazları, alan tarama antenleri veya alan tarama çubukları olarak adlandırılır. Hazine avcılarının vazgeçemeyeceği bu alan tarama sistemleri ile mekana ve ortama göre olumlu sonuçlar almak mümkündür. Birçok farklı marka ve modelde ve farklı fiyat aralıklarında üretilen alan tarama cihazlarının kapasitesine göre taranan alanın boyutu ve taranan alandan olumlu sonuç alma oranı da değişmektedir. Geniş bir alanda ve derinlikte tarama yapmaya olanak sağlayan alan tarama dedektörleri, ‘yer altı metallerinin birikmiş enerjisinin yaydığı sinyali yakalama’ mantığıyla çalışır. Metaller, bilimsel olarak radyasyon, yani spektrum veya frekans titreşimleri olarak adlandırılan enerjileri yer altındayken metal türlerine göre az ya da çok biriktirirler. Bu enerjiler metal kenarda yoğunlaştıkça yukarı doğru yükselmeye ve her yöne 45 derecelik bir açıyla yayılmaya başlar. Cismin boyutuna ve yaydığı spektral titreşimin yoğunluğuna ve cismin derinliğine bağlı olarak bu sinyaller yer altında sınırlı olabilir veya yeryüzüne ulaşabilir. Dünya yüzeyine ulaşan metal spektral titreşimler bazen 90 derecelik bir açıyla yaklaşık 2 metreye kadar yükselir. Bu mesafeden sonra bu sinyaller dünyanın çekim alanı prensibine göre kuzeye yönlendirilir. Alan tarama cihazları bu sinyalleri yakalar ve kullanıcılarına uyarı verir.

Related Posts