Geomekatron

ALAN TARAMA CİHAZI PRENSİPLERİ

dedektör

Dedektör Prensip olarak statik enerjiyi doğrudan kullanıcıdan alır ve hareket edebilen mekanik bir sistemle hedefin yaydığı frekansları algılayarak yön gösterir. İstenilen sonuca ulaşmak için Alan Tarama cihazının kullanım talimatlarını ve çalışma prensibini anlamak gerekmektedir.

dedektör cihazları bakır veya pirinç çubuklardan oluşur. Manyetik alan oluşturan kutuya bağlı değillerse insan vücudundaki manyetik alandan faydalanarak güç elde ederler. Bir alan tarama çubuğu ile frekansın yakalanması ile o yönde hareket eden Antenler yakaladığı frekansın yönü hakkında bize fikir verecektir. Alan tarama çubuğunun bize yönlendirdiği alan, içi boş bir tünel suyu veya eski bir ağaç kökü bile olabilir, bu nedenle doğrudan alan üzerinden taranan alana ulaşıldığında, o noktaya farklı bir cihazla bakılmalıdır. dedektör çubukları tarafından yakalanan manyetik alan, toprağın altından toprak yüzeyine 45 derecelik bir açıyla çıkar, algıladığı manyetik alan ne kadar derin olursa, toprak yüzeyine o kadar geniş bir şekilde ulaşır. dedektör cihazları noktasal tespit ve metal ayrımı yapamadığı için tam çarpı olan alan farklı bir arama sistemi ile taranmalıdır. İstenilen sonuca ulaşmak için dedektör cihazının kullanım talimatlarını ve çalışma prensibini anlamak gerekmektedir. Topraktaki minerallerin çokluğu veya yapısı, Alan Tarayıcının düzensiz davranmasına neden olabilir. Bu kararsız davranışlar var olan bir hedefi kesin olarak belirlememek olarak özetlenebilir. Kullanıcının aradığı kararlı sinyallerdir. Yani olası bir hedef yalnızca metal çubuk antenleri olan ve kullanıcıdan doğrudan dokunarak statik enerji elde eden dedektör lerı bunu en doğru şekilde çözebilir. Diğer stil Sayısal ekran hareketli manyetometre prensibi veya sözde lazer alan taramaları yani aslında alan taraması değilken alan tarama cihazı olarak satılan cihazların tamamı yanıltıcı ve ticari ürünlerdir. Alan Taramada temel teoriyi ve ilgili prensibi değiştirmeden statik enerjiyi kullanarak en doğru ve hızlı sonuçları almak mümkündür. Yeraltı metal kütlesinin uzun süre açılmadan kalması, metal kütlenin etrafında manyetik alan oluşturacaktır. Bu “Manyetik Alan”, nesne yerde ne kadar uzun süre kalırsa, o kadar büyür ve büyür. Manyetik alan, metal etkisi nedeniyle daha büyük veya daha derin metal nesnelerin algılanmasına hem neden olur hem de yardımcı olur. Dedektör cihazları sadece bir maddenin bulunmasını sağlamaz. Yoğun mineralleri, metali ve metali etkileyen elementleri tespit edebilmeleri de bu cihazın çeşitli malzemeleri tespit edebildiğini gösteriyor. Özellikle bu cihaz ile günümüzde merak ettikleri konu değerli kabul edilen altın metali tespit edip edemediğidir. Altının kendine ait bir enerjisi olduğu için bu alan tarama cihazlarında tespit edilebilmektedir. Metallerin üzerlerinde oluşturdukları boşluklardaki titreşimler madeni bulmada kolaylık sağlar. Teorik olarak, yeraltındaki her metalin bir enerjisi vardır. Biriken enerji yer altından her yöne 45 derecelik açılarla yayılır. Bu sinyaller yeryüzüne ulaştığında 90 derecelik bir dik açıya ulaşır ve yaklaşık 100-180 cm daha yükselir. Pusulanın her koşulda kuzeyi göstermesi gibi, dünyanın manyetik çekim ilkesine uygun olarak tüm sinyaller kuzeye yönlendirilir.

Related Posts